Presentació

Mediació verbal

Assertivitat

Habilitats Cognitives

Raonament moral i valors

Habilitats socials

Experiències educatives que desenvolupen la competència social

HABILITATS SOCIALS
COM HO FEM?KOHLBERG marca una línia a seguir, el mètode que proposa és la Discussió de Dilemes: Anar creant la inquietud que hi ha aspectes morals en totes les actuacions que fem.

Pot anar molt bé fer representacions, teatre, jocs de rol... que donin peu a representar situacions assertives.

Treballar la generalització, que totes les actituds que parlem a l’escola van bé tant a casa,al carrer com a l’escola.
 

Per aconseguir tenir una actitud assertiva cal que afegim el creixement moral al creixement  cognitiu.  I això ho podrem fer a partir de treballar la solució de problemes interpersonals.

Hem d’intentar que els nostres nens i nenes i joves creixin en el pensament mitjà-fi, empatia, pensament alternatiu i pensament conseqüencial.

Per poder treballar aquest aspecte partirem d’uns CRITERIS:

SEGURETAT
Anar interioritzant el que és segur o perillós.

JUSTÍCIA
Anar classificant accions i situacions en justes o injustes

SENTIMENTS
Anar classificant diferents situacions i accions en si són agradables o desagradables, tant per mi com per l’altre.

EFICÀCIA
Anar classificant situacions i accions en si serveixen o no serveixen.


El ceip Drassanes treballa força segons aquests criteris