Presentació

Mediació verbal

Assertivitat

Habilitats Cognitives

Raonament moral i valors

Habilitats socials

Experiències educatives que desenvolupen la competència social

LINKS SOBRE
COMPETÈNCIA SOCIAL


http://www.teatrenu.com/csocials/

Tècniques teatrals i competències socials

 

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/quefem/formacio/jornades/conferen.doc

Ponència sobre competències socials d'Anna Carpena

 

http://www.fmrppv.org/vde/Ensenyarodomesticar.htm

“Ensenyar o domesticar”
Una lectura democràtica dels conflictes a l’aula i de les alternatives. FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DEL PAÍS VALENCIÀ

 

Els jocs cooperatius com a eina de prevenció del conflicte

 

http://www.edualter.org/libroste.ca.htm

Materials per treballar a l'aula les tècniques de treball cooperatiu, de millora
de l'autoestima i de foment de les competències socials.

 

http://nti.educa.rcanaria.es/tamadaba/tama4/experiencias.htm

Recull de diferents experiències educatives que treballen les competències socials


http://olmo.pntic.mec.es/~fcolodro/bibliografia.html

Web on podem trobar bibliografia sobre Habilitats Socials,  només s’ha de fer un link a l’apartat “Habilidades sociales”.
 

http://www.uca.edu.sv/publica/eca/595art4.html

Article de Mauricio Gaborit sobre Psicología Social de la Infantesa en El Salvador.
Quins són els factors i condicionants en la construcció del que ell anomena la preciutadania, base per a ser ciutadans en el futur amb capacitat d’enfortir democràticament  la societat.
 

http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1207/tiposy.htm

Tipus i característiques de la pobresa i els paràmetres que determinen els diferents nivells de pobresa a Canàries.  Les dades es basen en l’informe d’EDIS (Equip d’InvestigacióSociològica S.A.)
 

http://www.unesco.org/education/pdf/pdf_l_s.htm

Selecció de documents sobre educació en diferents idiomes, des de propostes educatives en educació d’adults a educació en valors, etc

Ens podem baixar la docunentació ja que està en format PDF.
 

http://www.eurosur.org/epitelio/

La Xarxa EPITELIO és un programa desenvolupat amb fons de la UE. Ofereix informació sobre projectes europeus en sectors que estan dins de l’exclusió social
 

http://www.eurosur.org/epitelio/obs-es.htm.es

L’observatori europeu de lluita contra l’exclusió social facilita estadístiques comparatives sobre indicadors d’exclusió social en els països de la UE
 
 

http://www.pangea.org/edualter

Un espai per a compartir recursos que ens permeti portar endavant  el compromís vers una educació transformadora que comporti un món més just. Es desenvolupen 5 àrees d’activitat:
1. Base de dades de publicacions
2. Documents i propostes pedagògiques
3. Agenda
4. Adreces
5. Campanyes i actualitat
 
 

http://www.eurosur.org/NETIZENS

Projecte d’investigació i Acció del Programa Tercer Sistema i Treball: Concretament com crear treball en la societat de la informació. Projecte promogut per la DGV de la Comissió Europea.
 

http://www.xarxa-omnia.org/
Projecte basat en  potenciar l’accés a les Noves Tecnologies de la Informació a la població de barris que pateixen exclusió social. El projecte es desenvolupa en més de 40 entitats de barris de Catalunya potencia l’augment d’habilitats socials i tècniques per tal d’afavorir la integració social. També ho podeu trobar a http://www.xarxa365.net a l'apartat de comunitat social.

http://www.ravalnet.org/
Web de la Xarxa Ciutadana del barri del Raval. Podem veure a més a més dos projectes molt interessants: La Ràdio i Ravalsurf.