Diferenciarem aquest procés en dues fases:

INVESTIGACIÓ i FER RÀDIO