Els treballs dels alumnes


Aquestes dues imatges ens acompanyaran an aquest grup de treball :

a) La primera imatge o la transformació de la informació

En una WebQuest tots els apartats són importants i imprescindibles, però la tasca es considera la més important, perquè és el centre, el nucli, el cor, al voltant del qual s'organitza tota la WebQuest ja que ens indica com es produirà la transformació de la informació i quin serà el producte final que realitzaran els alumnes.

b) La segona imatge o la categoria de tasques

" Una tasca ben dissenyada desenvolupa habilitats de pensament que van més enllà de la comprensió i la memòria. Es possible que en una WebQuest concreta es combinin dues o més categories de tasques. " Curs de webquest


Preguntes per reflexionar

Recursos


A partir d'aquestes dues imatges ens plantegem alguns reptes:

1- Com podem evitar caure en les tasques de repetició? O dit d'una altra manera, com podem fer perquè els alumnes no acabin fent CtrlC, CtrlV ("copiar y pegar") en una presentació de power point?

2- Quines possibles tasques podem plantejar?

3- Quins són els suports (o Scaffolds) més addients que podem utilitzar?

4- Com podem integrar les platafornes de comunicació i multimèdia en les webquest (vídeo, ràdio, blocs....)?

5- Davant de la tasca d'una webquest.... què més ens plantegem (dubtes, problemes...)?

6- Si la tasca comporta produccions del nostre alumnat, és important fer-ne difusió (a la web de l'escola, passadissos, exposicions...)?

 

 


Suports Scaffolds

Diferents tipus de tasques

Produccions d'alumnes
en diferents webquestDos exemples de tasques:

La Ràdio
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/femradio/
http://www.xtec.net/ceipdrassanes/radio.htm

Els blocs
http://www.eduteka.org/Weblogs1.php

http://www.webquestcat.org/cursWQ/blocs2.htm

Exemple de la relació
entre blocs i webquest


Webquest per fer blocs

 

AQUESTES SÓN LES CONCLUSIONS

Anna Pérez (web personal) i Bitàcola