[ REPLACE ME ]

No heu entrat (Entrada)

Continguts: Situar-se a la Terra, la Terra, Europa, Espanya i Catalunya


Els paisatges vegetals, la conservació del medi ambient, les zones protegides i la fauna de Catalunya són els continguts d'aquest curs


Tema 4 de Coneixement del Medi Social de 5è

El paper de l'agricultura, de la ramaderia i de la pesca en l'economia catalana.
La diversitat del sector industrial a Catalunya i la localització geogràfica de les indústries principals.
La importància del sector serveis a Catalunya: comerç, turisme i transports.

Les institucions de Catalunya