AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta WebQuest consistirà en la revisió d'un parell d'aspectes molt concrets:

  1. L'avaluació del treball en grup.
  2. Les eines utilitzades
  3. La recerca d'informació

Aquests 3 aspectes queden recollits en les següents RÚBRIQUES, una per fer-la servir la mestra (o el mestre) i l'altre per a vosaltres (la vostra autoavaluació). De totes maneres mireu la rúbrica dirigida a mestres, d'aquesta manera sabreu sobre què es valorarà la vostra feina.

Rúbrica de valoració global mestres

Rúbrica d'autovaluació global alumnes

Per estar ben safisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 27 punts en la rúbrica global mestres, i respondre correctament 7 preguntes a la vostra autoavaluació

 

Return to the Beginning