OBJECTIUS

Objectius.

Treballar la notícia periodística fomentant la comprensió lectora.
Conèixer les diferents tipologies de programes de ràdio: informatius, musicals, magazine...
Saber realitzar una entrevista treballant l'estructura d'un diàleg.
Utilitzar el català com a vehicle normalitzat de comunicació.
Saber expressar les diferents opinions amb respecte.
Elaborar un guió escrit previ a la gravació.
Organitzar-se per grups per tal de repartit tasques i responsabilitats.
Memoritzar frases i millorar l'agilitat lectora per poder fer una bona gravació del programa.
Gaudir amb la ràdio.

Metodologia.
Grups de treball, treball cooperatiu i Treball per projectesFases

Presentació de l'activitat als alumnes
Visita a emissores de ràdio
Escoltar diferents programes de ràdio
Parlar amb una periodista


Organització per grups

Cada grup de treball realitza un programa de ràdio
Han de triar com es diu el programa, sobre què parlarà, a qui entrevistarà, quines músiques necessitarà...
Elaboració del guió
Assaig del programa
Gravació del programa
Escoltar els diferents programes gravats

Durada
Aproximadament, l'elaboració de cada programa: 2-3 mesos.
Escoltar el producte final és atemporal, ja que es poden penjar a internet o tenir-los entegistrats i es poden sentir sempre i des de qualsevol lloc.

Exemples de programes educatius a internet


Web de Ràdio Drassanes:

Web de Ravalnet, Ravalmedia

Web de la Xtec Ràdio

Web d'aula media


Valoració
La valoració és molt positiva ja que s'aconsegueixen els objectius plantejats i els nens i nenes estan orgullosos del treball realitzat.