COMPETÈNCIA SOCIAL

 
 
 
 

Presentació

Mediació verbal

Assertivitat

Habilitats Cognitives

Raonament moral i valors

Habilitats socials

Experiències educatives que desenvolupen la competència social

Web creada per Anna Pérez
Aquesta web té la intenció de contribuir  en la reflexió sobre el que significa la Competència Social i la importància de ser treballada a les escoles i els centres educatius en general.

Els continguts d’aquesta web estan basats, en bona part, en el curs sobre el Programa de competència social organizat per la Conselleria d’Educació del Govern de Canarias i publicat i cedit pel Departament d’Ensenyament, així com en experiències de tota mena que desenvolupen l’adquisició de la competència social.

L’objectiu de l’adquisició de la competència social és millorar les condicions de relacions interpersonals.  El professor Ross del Canadà i d’altres, han demostrat que a les persones que els hi manca competència social i els pensaments o habilitats cognitives necessàries per poder solucionar problemes interpersonals, es relacionaran malament amb altres persones i tindran comportaments egocèntrics i agressius.

Ens agafem per tant, aquesta afirmació del Professor Ross com a bona notícia,  ja que resultaria que el problema no està en la voluntat (“ser dolent”), sinó en l’enteniment (“no veure una altra cosa”)  per tant ens trobem amb el fet  que aquests pensaments i actituds es poden ensenyar.

És per tant la nostra obligació com educadors i educadores fer-ho.